Finále Východoslovenských Hasičských Líg

29.09.2018 07:30 - Žbince

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
10.09.2018 20:00

Koniec registrácie
20.09.2018 21:59

Maximálny počet tímov
35

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
20.09.2018 11:59

Maximálne množstvo stravy
500

Súťažiť sa bude podľa Súťažného poriadku DPO SR s platnosťou 30.11.2013 v kategórií muži a ženy. Motorová striekačka (PPS) musí byť schváleného typu bez viečka a musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

HD môžu byť doplnené najviac 3-mi požiarnikmi dorasteneckého veku, ak sú členmi príslušného DHZ. HD má 7 resp. 8 členov (veliteľ nie je povinný). Súťažnou disciplínou je PÚ s vodou (2 pokusy) na sklápacie terče s elektrickou časomierou.

Povolené sú hadice C42, C52 a B65, B75
B - priemer B65 (plošná šírka 100 mm) a B75 (plošná šírka 113 mm)
C - priemer B42 (plošná ...šírka 65 mm) a B75 (plošná šírka 79 mm)
HD v OHL si môžu na finálovú súťaž zapožičať jedného zo súťažiacich z iného HD (DHZ) za podmienky, že bude súťažiť v drese materského DHZ.
Každý súťažiaci môže hosťovať len v jednom HD. Poplatok za hosťovanie je 5€.

Účastníci:

Dobrovoľné Hasičské Zbory a súkromné hasičské tímy z líg Košického a Prešovského kraja. Postupujúce HD a HT na finálovú súťaž určí ligová komisia VHL na základe dohodnutého postupového kľúča, ktorý bol dohodnutý na jarnom sneme VHL 2018 v obci Kecerovce.

Časový plán súťaže:

8:15 - zraz HD, prezentácia
8:45 - slávnostný nástup, otvorenie súťaže
9:00 - plnenie súťažnej disciplíny
15:00 - nástup, vyhodnotenie súťaže


Muži

Celkovo
Vtáčkovce
14,38
14,53
NP
NP
14,53
Brestov
18,25
15,16
14,96
14,64
14,96
Drienov
NP
NP
14,91
15,19
15,19
Kecerovce A
15,62
16,11
15,30
15,60
15,60
Becherov
15,75
16,07
17,97
18,15
16,07
Staré
16,09
15,66
NP
NP
16,09
Spišské Bystré
16,28
17,90
16,29
15,92
16,29
Horňa
15,17
17,25
15,03
16,88
16,88
Fire RacingSport
14,95
16,93
NP
NP
16,93
Šuňava
34,77
15,89
17,15
16,58
17,15
Žbince
NP
NP
18,25
16,82
18,25
Gaboltov
18,68
19,58
NP
NP
19,58
Svidnik
18,49
29,50
17,27
21,10
21,10
Kuková
NP
NP
25,08
24,92
25,08
Smižany
NP
NP
27,63
34,53
34,53
Novosad
NP
NP
NP
NP
NP
Spišská Belá
NP
NP
NP
NP
NP
Uzovské Pekľany
NP
NP
NP
NP
NP
Hermanovce
NP
NP
NP
NP
NP
Žakovce
-
-
-
-
-
Štôla
-
-
-
-
-

Ženy

Celkovo
Terňa
17,57
20,82
18,87
19,13
19,13
Lúčka
NP
NP
18,40
20,21
20,21
Čižatice
20,47
20,71
19,06
21,07
20,71
Ľubica II.
NP
NP
21,24
19,66
21,24
Šindliar
NP
NP
21,27
20,36
21,27
Liptovská Teplička
37,55
36,23
22,05
21,38
22,05
Ľubica I.
34,59
39,88
21,17
22,38
22,38
Bijacovce
22,43
23,71
NP
NP
23,71
Šuňava
29,94
31,08
23,50
23,87
23,87
Vtáčkovce
NP
NP
23,91
21,69
23,91
Smižany
36,23
35,64
NP
NP
36,23

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.