Počet súťaží v systéme na tento rok (95)

Júl (26 súťaží)

1. kolo Okresnej hasičskej ligy Stará Ľubovňa 2019

Pohárová súťaž o pohár starostu obce Danišovce a zároveň 3.kolo Spišskej hasičskej ligy

2. kolo Zemplínskej hasičskej superligy

5. ročník Memoriálu Ing. Petra Bryndzu a 12. ročník o putovný pohár obce Gregorovce

Nočná súťaž o Pohár starostu obce Plaveč

6. kolo Regionálnej hasičskej ligy Spiš

3. kolo OHL Sabinov 2019

4 kolo OHL, 2. ročník pohár DHZ Mokroluh

3. kolo Zemplínskej hasičskej superligy

4. ročník nočnej súťaže o pohár starostu obce Horňa + putovný pohár prednostu okresného úradu Sobrance

3. kolo ŠHL 2019

4. kolo Spišskej hasičskej ligy a 6. ročník súťaže o putovný pohár starostu obce Dravce

5.kolo OHL Bardejov , XIX. ročník Pohára Starostu obce Hankovce a IX. ročník Memoriálu Tomáša Dvorského

2. kolo Okresnej hasičskej ligy Stará Ľubovňa 2019

4. kolo OHL Sabinov 2019

5. ročník Nočnej Súťaže KUKOVÁ

3. ročník nočnej hasičskej súťaže do kopca o pohár DHZ Lažany

6. kolo Košickej hasičskej ligy 2019

7. kolo Regionálnej hasičskej ligy Spiš

1.Ročník súťaže o Pohár primátora mesta

Súťaž o pohár starostky obce Odorín

A4ka Cup - Nočná hasičská súťaž o pohár starostu obce Terňa

3. kolo Okresnej hasičskej ligy Stará Ľubovňa 2019

4. kolo Zemplínskej hasičskej superligy

21. ročník súťaže “O pohár starostu obce Župčany”

6. kolo SHL - O pohár starostu obce Markušovce

August (29 súťaží)

Nočná súťaž o pohár starostu obce Žipov – 1. ročník

2. ročník Pohárovej súťaže - Huncovský pohár

6. kolo OHL BJ + Pohár starostu obce

4. kolo Okresnej hasičskej ligy Stará Ľubovňa 2019

5. kolo OHL Sabinov 2019

III. ročník súťaže o Putovný pohár primátora mesta Gelnica

4. kolo ŠHL 2019

O putovný pohár starostu obce Reľov + Zamagurský Cup

15. ročník o pohár starostu obce Sulín

7. kolo VHSL Gaboltov

Pohár DHZ obce Hendrichovce

6. kolo OHL Sabinov 2019

II. ročník súťaže hasičských družstiev v požiarnom útoku O POHÁR STAROSTU OBCE HARICHOVCE

7. kolo OHL Sabinov 2019

3. ročník O POHÁR STAROSTU OBCE PLAVNICA - nočná

7. kolo Košickej hasičskej ligy 2019

5. kolo ŠHL 2019

7. Kolo SHL- O Pohár starostu obce Jamník

Nočná súťaž o pohár starostu obce Lužany pri Topli

IV. Ročník o pohár starostu obce Šambron + 5 kolo OHL SL

8. kolo OHL Sabinov 2019

8. kolo Regionálnej hasičskej ligy Spiš

31. ročník hasičskej súťaže o putovný pohár starostu obce Veľký Lipník

38. ročník súťaže O putovný pohár Petiča

5. Ročník nočnej hasičskej sútaže Radoma/Šarišský Štiavnik

6. kolo Okresnej hasičskej ligy Stará Ľubovňa 2019

6. kolo ŠHL 2019

9. kolo Regionálnej hasičskej ligy Spiš

8. kolo Košickej hasičskej ligy 2019

Podpor ma

Facebook