Slovensko - moravská hasičská liga

Slovensko – moravská hasičská liga (SMHL) je liga v požiarnom útoku, ktorá je špecifická tým, že je medzinárodná. Združuje družstvá zo Slovenskej a Českej republiky, na území oboch krajín sa konajú aj jej súťažné kolá. Už od vzniku v roku 2003 , kedy sa začal písať príbeh SMHL, patrí liga medzi najkvalitnejšie hasičské ligy na Slovensku. Jej družstvá dosahujú pravidelne veľmi kvalitné výkony, výnimkou nie sú ani popredné umiestnenia v Slovenskom superpohári v požiarnom útoku.

Súťaže