Okresná hasičská liga Sabinov

Projekt Okresnej Hasičskej Ligy Sabinov (ďalej len OHL SB) vznikol počas súťažnej sezóny 2014 v hlavách p. Porembu, p. Molčana a p. Šimoňáka. Cieľom tejto OHL SB má byť pozdvihnutie súťaží v našom okrese na úroveň, ktorá by bola porovnateľná s úrovňou v iných okresoch východného slovenska. Vstúpiť

Šarišská hasičská liga

ŠHL je hasičská liga, ktorá je tvorená družstvami mužov a žien z Prešovského kraja. Vstúpiť

Východoslovenská Hasičská Superliga

VHSL je hasičská liga tvorená hasičskými tímami z prešovského a košického kraja.Bola založená v roku 2009. Vznikom tejto hasičskej ligy sa predovšetkým sprísnili požiadavky kladené na usporiadateľoch jednotlivých súťaží, čo sa týka ich organizačného zabezpečenia, odpovedajúceho prostredia a technického zázemia. Stanovil sa pevný počet súťaží VHSL v sezóne, čo umožňuje trvalý výber medzi žiadateľmi o ich usporiadanie a voľbu a zaradenie týchto najkvalitnejších súťaží. Vstúpiť

Regionálna Hasičská Liga Spiš

Regionálna hasičská liga Spiš začala písať svoju históriu už v roku 2011, kedy sa behal 1. ročník. V súčastnosti RHLS pokrýva územie nadšencov hasičského športu v Prešovskom, Košickom a Bansko-Bystrickom kraji. Vstúpiť

Košická Hasičská Liga

Košická Hasičská Liga (KEHL) pôvodným názvom Okresná požiarnicka liga (OPL) vznikla v roku 1998. Krstným dňom jej vzniku môžeme označiť dátum 4.3.1998, keď na OV DPO Košice – okolie v Košiciach prípravný výbor v zložení Štefan Mariščák (OV DPO), Miroslav Semanič (DHZ Kecerovce), Ladislav Bereš (DHZ Mokrance) Vladimír Vereb (DHZ Slanská Huta), Ladislav Kucharčík (DHZ Ďurďošík), Jaroslav Jurek (DHZ Beniakovce), Jozef Szalona (DHZ Cestice) a Vojtech Szitáš (DHZ Nižný Lanec) rozhodol o potrebe vzniku OHL, ako vhodného doplnku výcviku DHZ v okrese. Vstúpiť