!!! WARNING: This is unofficial results !!!

Ženy

Celkovo
Janík FIRE TEAM
NP
NP
17,40
17,23
17,40
Rolta
49,11
22,47
19,63
18,94
19,63
Gašparovo
23,46
23,32
20,30
19,29
20,30
Polomka
20,43
19,42
31,20
30,98
20,43
Hriňová
33,73
33,04
22,04
19,11
22,04
Chyžné
24,99
23,59
26,81
26,13
24,99

Muži

Celkovo
Polomka
15,21
15,31
21,51
20,62
15,31
Smižany
33,26
32,73
15,72
15,16
15,72
Gašparovo
15,81
15,34
-
-
15,81
Valaská
15,91
15,90
16,61
15,04
15,91
Gemerská Poloma
NP
NP
17,22
16,04
17,22
Ratkovské Bystré
29,03
31,95
17,98
16,56
17,98
Chyžné A
20,27
18,60
18,30
17,74
18,30
Jasenie
18,73
18,55
19,79
18,91
18,73
Chyžné B
21,04
20,65
21,03
20,30
21,03

Muži do 1500cm3

Celkovo
Rákoš
16,48
16,05
16,78
15,91
16,48
Valaská
19,41
19,37
18,34
17,37
18,34
Chyžné A
22,41
20,82
19,02
18,41
19,02

Dorastenci

Celkovo
Gemerská Poloma
38,83
-
18,37
18,21
18,37
Chyžné
22,63
22,62
19,78
19,00
19,78

Dorastenky

Celkovo
Rolta
NP
NP
20,44
20,08
20,44