!!! WARNING: This is unofficial results !!!

Muži

Názov tímu Celkovo
Poľný Kesov 13,88
Hronsek 14,92
Lackov 15,60
Devicie 15,78
Halíč 16,42
Litava 16,84
Príbelce 17,27
Senohrad B 17,38
Senohrad A 19,56
Polomka 19,77
Trpín 26,01
Holiša 33,71
Čamovce 69,22
Drábsko NP
Poltár -

Ženy

Názov tímu Celkovo
Devičie 20,07
Polomka 26,43