!!! WARNING: This is unofficial results !!!

Muži

Názov tímu Celkovo
Príbelce 15,88
Senohrad B 16,27
Drábsko 16,29
Poltár 16,49
Halíč 16,73
Hronsek 16,82
Litava 17,49
Senohrad A 18,28
Kalonda 18,88
Radzovce 20,43
Holiša 23,47
Čamovce 25,03
Fiľakovské Kováče 26,45
Čakanovce 27,57
Lackov 28,35

Ženy

Názov tímu Celkovo
Čamovce 21,14
Radzovce 21,96
Halič 22,13
Rapovce 22,68
Fiľakovské Kováče NP