3. kolo OHL Sabinov 2023

15.07.2023 13:00 - Žipov

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus

Začiatok registrácie
03.07.2023 20:00

Koniec registrácie
13.07.2023 13:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Bude dostupná na: https://firesportresults.sk/Registration/1__kolo_ohl_sb_2023_01

Registrácia stravy
Nie

DHZ Žipov v spolupráci s OcÚ Žipov Vás srdečne pozývajú na 3. kolo Okresnej hasičskej ligy Sabinov v roku 2023.

DÁTUM: 15.07.2023

MIESTO: Futbalové ihrisko Žipov (Pevný nábeh z dlažby s výbehom na trávu)

ZAČIATOK SÚŤAŽE: o 13:00 hod
- Registrácia družstiev 12:00 - 12:40
- Nástup 12:50
!!...! Prosíme o dochvíľnosť !!!

KATEGÓRIA: Muži a Ženy
ŠTARTOVNÉ: 7 €

Na štartovku budú uprednostnené tímy zapísané do OHL SB pre ročník 2023.
Súťažiť sa bude podľa aktuálne platnej Smernice OHL Sabinov pre rok 2023.


Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo