3. kolo Košickej hasičskej ligy

27.05.2018 07:30 - Trhovište (MI)

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
20.05.2018 20:00

Koniec registrácie
25.05.2018 20:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Vstúpiť

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
23.05.2018 22:00

Maximálne množstvo stravy
240

Muži

Prvý ľavý
Prvý pravý
Druhý ľavý
Druhý pravý
Celkovo
01
Beniakovce a
0,00
0,00
0,00
0,00
-
02
Brestov
0,00
0,00
0,00
0,00
-
03
K.Bakša
0,00
0,00
0,00
0,00
-
04
Čižatice
0,00
0,00
0,00
0,00
-
05
Chrastné A
0,00
0,00
0,00
0,00
-
06
Opina
0,00
0,00
0,00
0,00
-
07
Vtáčkovce
0,00
0,00
0,00
0,00
-
08
Drienov
0,00
0,00
0,00
0,00
-
09
Chrastné B
0,00
0,00
0,00
0,00
-
10
Čečejovce
0,00
0,00
0,00
0,00
-
11
Ďačov
0,00
0,00
0,00
0,00
-
12
Ploské
0,00
0,00
0,00
0,00
-
13
Staré
0,00
0,00
0,00
0,00
-
14
Kecerovce A
0,00
0,00
0,00
0,00
-
15
Benakovce b
0,00
0,00
0,00
0,00
-
16
Dlhé nad Cirochou
0,00
0,00
0,00
0,00
-
17
Dhz Warriors Trebišov
0,00
0,00
0,00
0,00
-
18
Žbince
0,00
0,00
0,00
0,00
-
19
Kecerovce B
0,00
0,00
0,00
0,00
-
20
Hraň
0,00
0,00
0,00
0,00
-
21
Horňa
0,00
0,00
0,00
0,00
-
22
Trhovište
0,00
0,00
0,00
0,00
-

Ženy

Prvý ľavý
Prvý pravý
Druhý ľavý
Druhý pravý
Celkovo
01
Čečejovce
0,00
0,00
0,00
0,00
-
02
Vtáčkovce
0,00
0,00
0,00
0,00
-
03
Bánovce nad Ondavou
0,00
0,00
0,00
0,00
-
04
Novosad
0,00
0,00
0,00
0,00
-
05
Čižatice
0,00
0,00
0,00
0,00
-
06
Chrastné
0,00
0,00
0,00
0,00
-
07
Kecerovce
0,00
0,00
0,00
0,00
-
08
Herľany
0,00
0,00
0,00
0,00
-