4. kolo Košickej hasičskej ligy

10.06.2018 07:30 - Čečejovce (KS)

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
03.06.2018 20:00

Koniec registrácie
08.06.2018 20:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
06.06.2018 16:00

Maximálne množstvo stravy
210

Muži

Prvý ľavý
Prvý pravý
Druhý ľavý
Druhý pravý
Celkovo
Vtáčkovce
14,86
14,04
14,52
14,55
14,55
Kecerovce
15,13
14,95
14,78
15,54
15,13
Beniakovce a
19,87
15,99
15,20
15,14
15,20
Trhovište
15,21
14,97
16,61
16,64
15,21
Bretejovce
15,43
15,47
16,31
15,27
15,47
Čižatice
15,88
15,96
15,78
15,03
15,78
Chrastné A
16,77
16,44
16,19
15,68
16,19
Čižatice B
17,70
17,56
18,27
23,68
17,70
Ploské
19,26
18,14
17,99
18,20
18,20
Chrastné B
NP
NP
18,85
16,32
18,85
Kecerovce B = strava 20 ks
21,95
20,44
20,14
19,20
20,14
Brestov
NP
NP
25,76
26,73
26,73
Čečejovce
NP
NP
NP
NP
NP
Opina
NP
NP
NP
NP
NP

Ženy

Prvý ľavý
Prvý pravý
Druhý ľavý
Druhý pravý
Celkovo
Čižatice
18,05
19,14
17,78
18,57
18,57
Kecerovce
19,62
20,07
NP
NP
20,07
Vtáčkovce
NP
NP
21,27
21,38
21,38
Čečejovce
22,48
21,77
21,50
21,49
21,50
Herlany
29,91
28,97
21,69
21,26
21,69
Chrastné
29,20
28,87
18,72
22,61
22,61