5. kolo Košickej hasičskej ligy

24.06.2018 07:30 - Čižatice (KS)

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
17.06.2018 20:00

Koniec registrácie
22.06.2018 20:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Bude dostupná na: https://firesportresults.sk/Registration/5__kolo_kehl

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
20.06.2018 18:00

Maximálne množstvo stravy
30