5. kolo Košickej hasičskej ligy

24.06.2018 07:30 - Čižatice (KS)

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
17.06.2018 20:00

Koniec registrácie
22.06.2018 20:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
20.06.2018 16:00

Maximálne množstvo stravy
210

Muži

Prvý ľavý
Prvý pravý
Druhý ľavý
Druhý pravý
Celkovo
Vtáčkovce
14,47
15,82
13,97
14,54
14,54
Kecerovce A
14,80
15,06
14,81
14,72
14,81
Beniakovce a
15,48
18,71
16,20
16,48
16,48
Trhovište
18,89
18,48
17,19
16,71
17,19
Kecerovce B
19,39
19,71
17,22
17,27
17,27
Chrastné A
16,67
18,10
17,59
15,89
17,59
Čižatice B
18,75
18,90
18,88
17,76
18,88
Opina
23,90
27,67
19,13
19,13
19,13
Chrastné B
25,48
23,79
18,38
19,36
19,36
Ploské
21,87
17,63
NP
NP
21,87
Brestov
NP
NP
24,23
24,17
24,23
Beniakovce B
26,16
25,46
26,41
25,88
26,16
Čečejovce
31,93
32,79
NP
NP
32,79
Čižatice
NP
NP
NP
NP
NP

Ženy

Prvý ľavý
Prvý pravý
Druhý ľavý
Druhý pravý
Celkovo
Čižatice
17,60
18,41
17,44
17,97
17,97
Chrastné
23,81
22,27
20,40
19,20
20,40
Vtáčkovce
19,57
20,53
NP
NP
20,53
Kecerovce
22,95
24,34
NP
NP
24,34
Čečejovce
NP
NP
31,90
31,83
31,90
Herľany
-
-
-
-
-