6. kolo Košickej hasičskej ligy

08.07.2018 07:30 - Kokšov-Bakša (KS)

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
01.07.2018 20:00

Koniec registrácie
06.07.2018 20:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Bude dostupná na: https://firesportresults.sk/Registration/6__kolo_kehl

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
04.07.2018 18:00

Maximálne množstvo stravy
30