5.kolo RHLS 2022 - Huncovce

03.07.2022 12:00 - Huncovce

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
20.06.2022 20:30

Koniec registrácie
03.07.2022 00:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie


Muži

Názov tímu Celkovo
Štôla 14,57
Ekospol Recykling 14,69
Bystrá 14,96
Bijacovce 14,96
Žakovce 14,97
Spišská Belá 15,17
Spišská Nová Ves 15,20
Liptovská Teplá 15,67
Spišský Hrušov 15,93
Huncovce 16,44
Valaská 16,60
Gašparovo 17,00
Hronsek 18,09
Gemerská Poloma 18,19
Reľov B 18,27
Spišská Stará Ves 19,22
Ľubica 23,52
Drábsko NP
Vtáčkovce -
Plavnica -

Ženy

Názov tímu Celkovo
Bijacovce 17,64
Liptovská Teplá 18,50
Odorín 19,74
Spišská Nová Ves 20,27
Spišský Hrušov 22,75
Ľubica NP
Spišská Stará Ves -
Názov tímu Celkovo
Huncovce (Muži) 16,44
Liptovská Teplá (Ženy) 18,50
Spišský Hrušov (Ženy) 22,75
Valaská (Muži) 16,60
Spišská Nová Ves (Ženy) 20,27
Bijacovce (Muži) 14,96
Drábsko (Muži) NP
Spišský Hrušov (Muži) 15,93
Žakovce (Muži) 14,97
Spišská Belá (Muži) 15,17
Gemerská Poloma (Muži) 18,19
Spišská Nová Ves (Muži) 15,20
Bijacovce (Ženy) 17,64
Liptovská Teplá (Muži) 15,67
Bystrá (Muži) 14,96
Hronsek (Muži) 18,09
Štôla (Muži) 14,57
Gašparovo (Muži) 17,00
Odorín (Ženy) 19,74
Ľubica (Ženy) NP
Spišská Stará Ves (Muži) 19,22
Reľov B (Muži) 18,27
Vtáčkovce (Muži) -
Ekospol Recykling (Muži) 14,69
Plavnica (Muži) -
Ľubica (Muži) 23,52
Spišská Stará Ves (Ženy) -