7. kolo Košickej hasičskej ligy

12.08.2018 07:30 - Kecerovce (KS)

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
05.08.2018 20:00

Koniec registrácie
13.08.2018 20:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Bude dostupná na: https://firesportresults.sk/Registration/7__kolo_kehl

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
11.08.2018 20:00

Maximálne množstvo stravy
30