Finále Východoslovenských Hasičských Líg

29.09.2018 07:30 - Žbince

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
10.09.2018 20:00

Koniec registrácie
20.09.2018 21:59

Maximálny počet tímov
35

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
20.09.2018 11:59

Maximálne množstvo stravy
500

Súťažiť sa bude podľa Súťažného poriadku DPO SR s platnosťou 30.11.2013 v kategórií muži a ženy. Motorová striekačka (PPS) musí byť schváleného typu bez viečka a musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

HD môžu byť doplnené najviac 3-mi požiarnikmi dorasteneckého veku, ak s...ú členmi príslušného DHZ. HD má 7 resp. 8 členov (veliteľ nie je povinný). Súťažnou disciplínou je PÚ s vodou (2 pokusy) na sklápacie terče s elektrickou časomierou.

Povolené sú hadice C42, C52 a B65, B75
B - priemer B65 (plošná šírka 100 mm) a B75 (plošná šírka 113 mm)
C - priemer B42 (plošná šírka 65 mm) a B75 (plošná šírka 79 mm)
HD v OHL si môžu na finálovú súťaž zapožičať jedného zo súťažiacich z iného HD (DHZ) za podmienky, že bude súťažiť v drese materského DHZ.
Každý súťažiaci môže hosťovať len v jednom HD. Poplatok za hosťovanie je 5€.

Účastníci:

Dobrovoľné Hasičské Zbory a súkromné hasičské tímy z líg Košického a Prešovského kraja. Postupujúce HD a HT na finálovú súťaž určí ligová komisia VHL na základe dohodnutého postupového kľúča, ktorý bol dohodnutý na jarnom sneme VHL 2018 v obci Kecerovce.

Časový plán súťaže:

8:15 - zraz HD, prezentácia
8:45 - slávnostný nástup, otvorenie súťaže
9:00 - plnenie súťažnej disciplíny
15:00 - nástup, vyhodnotenie súťaže


Muži

Názov tímu Celkovo
Vtáčkovce 14,53
Brestov 14,96
Drienov 15,19
Kecerovce A 15,60
Becherov 16,07
Staré 16,09
Spišské Bystré 16,29
Horňa 16,88
Fire RacingSport 16,93
Šuňava 17,15
Žbince 18,25
Gaboltov 19,58
Svidnik 21,10
Kuková 25,08
Smižany 34,53
Novosad NP
Spišská Belá NP
Uzovské Pekľany NP
Hermanovce NP
Žakovce -
Štôla -

Ženy

Názov tímu Celkovo
Terňa 19,13
Lúčka 20,21
Čižatice 20,71
Ľubica II. 21,24
Šindliar 21,27
Liptovská Teplička 22,05
Ľubica I. 22,38
Bijacovce 23,71
Šuňava 23,87
Vtáčkovce 23,91
Smižany 36,23

Podpor ma

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook