Nočná hasičská súťaž v Hranovnici

15.07.2023 20:00 - Hranovnica

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
19.06.2023 19:00

Koniec registrácie
12.07.2023 23:00

Maximálny počet tímov
25

Verejná registrácia
Bude dostupná na: https://firesportresults.sk/Registration/ns_hranovnica_2023

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
12.07.2023 15:00

Maximálne množstvo stravy
10

Obec Hranovnica a DHZ Hranovnica Vás pozývajú na nočnú hasičskú súťaž, ktorá sa bude konať dňa 15.7.2023 so začiatkom o 20.00 hod v hasičskom areáli Lučka v Hranovnici. Po skončení súťaže bude zábava až do rána.🔥🚒

Štartovné: 20€

Pravidlá: Bude sa súťažiť podľa pravidiel TFL v dvoch kategóriá...ch – muži a ženy s menšimi úpravami --> hosťovanie iného člena je povolené, počet hosťovačiek v jednom družstve je neobmedzený, povolené sú športové hadice C38, C42, B65.

Harmonogram: Plánovaný príchod družstiev a prezentácia je do 19.45 hod. Nasledovať bude nástup hasičských družstiev a otvorenie súťaže o 20.00 hod. Zatiaľ predpokladáme štart prvého družstva o 20.30 hod. Vyhodnotenie súťaže bude do 15 minút od jej ukončenia. Plánovaný harmonogram súťaže - štart prvého družstva sa môže posunúť podľa aktuálnych podmienok (ak sa zotmie skôr, štartovať sa bude ihneď po zotmení).

Hasičské družstvá, ktoré sa umiestnia do tretieho miesta získavajú pohár a vecné ceny.


Názov tímu Celkovo