Územná súťaž DHZ - Košice-okolie 2023

13.05.2023 08:30 - Kráľovce

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
01.05.2023 12:00

Koniec registrácie
09.05.2023 12:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie


Ženy

Názov tímu Celkovo
Nový Salaš -
Čižatice -
Kecerovce -

Muži

Názov tímu Celkovo
Herľany -
Nový Salaš -
Kecerovce -
Čižatice -
Zlatá Idka -
Dvorníky-Včeláre -
Čečejovce -
Chrastné -
Ďurďošík -
Názov tímu Celkovo
Nový Salaš (Ženy) -
Čižatice (Ženy) -
Kecerovce (Ženy) -
Herľany (Muži) -
Nový Salaš (Muži) -
Kecerovce (Muži) -
Čižatice (Muži) -
Zlatá Idka (Muži) -
Dvorníky-Včeláre (Muži) -
Čečejovce (Muži) -
Chrastné (Muži) -
Ďurďošík (Muži) -